Convenio con Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o trece de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a empresa Volkswagen Group España Distribución, S.A. e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
José María Arrojo Adegunde, S.A.
Entidade colaboradora: 
Automóviles Sánchez, S.A.
Entidade colaboradora: 
Yáñez, S.L.
Entidade colaboradora: 
Autos Patiño Noia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Automóviles Pérez Rumbao, S.A.(Lugo e Ourense)
Entidade colaboradora: 
Galicia Distribución de Automóviles, S.A.
Entidade colaboradora: 
V. Pérez Rumbao, S.A. (Vilagarcía de Arousa e Pontevedra)
Entidade colaboradora: 
Pérez Rumbao Car, S.L.
Entidade colaboradora: 
Varela Motor, S.L.
Entidade colaboradora: 
Álvaro Hermida, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: