Convenio coa empresa VIAQUA S.A.U., para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o quince de abril de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A.U.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Etiquetas: