Convenio coa empresa VIAQUA sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa VIAQUA, Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Outros
Etiquetas: