Convenio coa empresa VIAQUA S.A.U. para a implantación dun sistema FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o dous de xuño de dous mil dezasete, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
VIAQUA Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Etiquetas: