Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o 29 de maio de dous mil quince o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Luís Villamide, S.L.
Entidade colaboradora: 
Construcciones Seijas Enríquez, S.L.
Entidade colaboradora: 
Garvi Lugo Construcciones Proyectos y Reformas, S.L.
Entidade colaboradora: 
Odegal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Oltaya Lugo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Recubre Lugo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Reformas y Sistemas de Galicia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Reforma Noroeste C.B.
Entidade colaboradora: 
Oscar Piñeiro López
Entidade colaboradora: 
Construcciones Mourelle
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Ciclo formativo: 
Construción
Etiquetas: