Convenio con diversas entidades para a implantación dun sistema de FP dual no CIFP As Mercedes

Asinado en Santiago de Compostela, o 25 de novembro de dous mil catorce, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade mercantil “José Estévez As Ferreiras, SL”, a sociedade “Maquinaria Agrícola Del Noroeste, SL” e a sociedade “Agrobarreiro, SL”, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
José Estévez As Ferreiras, SL
Entidade colaboradora: 
Maquinaria Agrícola Del Noroeste, SL
Entidade colaboradora: 
Agrobarreiro, SL
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Electromecánica de maquinaria
Etiquetas: