Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Someso

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e catro de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Someso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Mantiñán Lestayo, S.L. unipersonal
Entidade colaboradora: 
Malasa Grupo S.L.
Entidade colaboradora: 
Metales y muebles especiales, S.L
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: