Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Someso

Asinado en Santiago de Compostela, o tres de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Someso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Carpintería Metálica Aluman S.L
Entidade colaboradora: 
Malasa Grupo S.L.
Entidade colaboradora: 
Sistemas y Construcciones Alvedro S.L
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Proxectos de edificación
Etiquetas: