Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP Dual. IES de Valga

Asinado en Santiago de Compostela, o dous de maio de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, no IES de Valga.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Gama e Hijos, S.L.
Entidade colaboradora: 
Barton Maquinaria, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maimbar Group, S.L.
Entidade colaboradora: 
Thune Eureka, S.A.
Entidade colaboradora: 
Alfogar, S.L.
Centro educativo: 
IES de Valga
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: