Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP Dual. IES de Valga

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de maio de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Alfogar, S.L
Entidade colaboradora: 
Exlabesa building systems, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Curvados Anros, S.L.
Entidade colaboradora: 
Fundivisa, S.A.
Entidade colaboradora: 
Gama e Hijos, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maimbar XXI, S.L.
Entidade colaboradora: 
Sistemas Técnicos de Accesorio y Componentes, S.L
Entidade colaboradora: 
Talleres ODL de Carpintería Metálica, S.L.
Entidade colaboradora: 
Tune Eureka, S.A.
Centro educativo: 
IES de Valga
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: