Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Universidade Laboral

Asinado en Santiago de Compostela, o sete de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Puerto de Celeiro S.A. Organización de Productores 77 e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Universidade Laboral.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Puerto de Celeiro S.A. Organización de Productores 77
Entidade colaboradora: 
Pesquera Joralca, S.L.
Entidade colaboradora: 
Pesquera Lucense, S.A.
Entidade colaboradora: 
Pesquera Parrocha, S.L.
Centro educativo: 
IES Universidade Laboral
Ciclo formativo: 
Navegación e pesca de litoral
Etiquetas: