Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Plurilingüe San Rosendo

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Plurilingüe San Rosendo.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo
Entidade colaboradora: 
Maderas Díaz Ramos, S.L.
Entidade colaboradora: 
Carronza, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maderas Argimiro, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maderera de Cospeito, S.L.
Entidade colaboradora: 
Tojeiro y Vidal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maderas Villapol, S.A.
Entidade colaboradora: 
Maderas Aljalex, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maderas Masma, S.L.
Entidade colaboradora: 
Greenalia Logistic, S.L.
Entidade colaboradora: 
Forestal Díaz Casariego, S.L.
Centro educativo: 
IES Plurilingüe San Rosendo
Etiquetas: