Convenio con varias empresas en materia de FP Dual. IES A Pinguela

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de outubro de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Pinguela, asinado o doce de xuño de dous mil dezanove.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Dulce Nombre Jesús Pérez Ramos
Entidade colaboradora: 
Ernesto Taboada Senaz
Centro educativo: 
IES A Pinguela
Etiquetas: