Convenio con varias empresas en materia de FP Dual. IES A Pinguela

Asinado en Santiago de Compostela, o cinco de xullo de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Pinguela, asinado o doce de xuño de dous mil dezanove.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Héctor Castro Sanchéz
Entidade colaboradora: 
María Azucena Moure Chaos
Entidade colaboradora: 
Manuel Rodríguez López
Entidade colaboradora: 
Artelis C.B.
Centro educativo: 
IES A Pinguela
Etiquetas: