Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES A Pinguela

Asinado en Santiago de Compostela, o doce de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Pinguela.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Albertina Florines Conde (Peluquería Beradel)
Entidade colaboradora: 
Eva Pérez Belón (Peluquería E. Belón)
Entidade colaboradora: 
Hermanos Campeliños S.L. (Peluquería 2000)
Entidade colaboradora: 
María Jesús Vázquez López (Peluquería Alda)
Entidade colaboradora: 
Mónica Díaz Domínguez (Peluquería Mónica)
Entidade colaboradora: 
Paula Rodríguez Núñez (Peluquería P&P)
Entidade colaboradora: 
Remedios Fernández Moure (Peluquería Bolboreta)
Entidade colaboradora: 
Sonia Rodríguez Rodríguez (Peluquería Princes )
Entidade colaboradora: 
Tamara Vázquez Tajes (Peluquería Tamara)
Entidade colaboradora: 
Virginia González Martínez (Tempus Imagen Peluquería)
Centro educativo: 
IES A Pinguela
Etiquetas: