Convenio con Volkswagen Group España Distribución S.A. e varias empresas, para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e nove de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Volkswagen Group España Distribución, S.A. e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Guía, no IES Ramón Menéndez Pidal e no IES A Pontepedriña.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Volkswagen Group España Distribución, S.A.
Entidade colaboradora: 
Yáñez, S.L.
Entidade colaboradora: 
Autogándara S.L.
Entidade colaboradora: 
Bonaval Premium, S.L.
Entidade colaboradora: 
Vehículos Pérez Rumbao, S.A.
Entidade colaboradora: 
Pérez Rumbao Car, S.L.
Entidade colaboradora: 
Mourente Motor Automoción S.L.
Entidade colaboradora: 
Vimianzo Motor, S.L.
Entidade colaboradora: 
Roysan Auto, S.A.
Entidade colaboradora: 
Álvaro Hermida, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Gumerjo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Varela Motor, S.L.
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Etiquetas: