Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Porta da Auga (Construción)

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e nove de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Porta da Auga para o ciclo formativo de Construción.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Fernández y Sol Construcciones, S.L.
Entidade colaboradora: 
Gestión Integral de Servicios Viconau, S.L.
Entidade colaboradora: 
Vicente Fernández Martínez
Entidade colaboradora: 
José Manuel Fernández Díaz
Entidade colaboradora: 
Gestión Gratelu, S.L.
Entidade colaboradora: 
Trio Procesos Constructivos, S.L.
Entidade colaboradora: 
Construcar, S.L.
Entidade colaboradora: 
Construcciones Rio Ouro, S.L.
Entidade colaboradora: 
Construcciones Os Molineros, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Porta da Auga
Ciclo formativo: 
Construción
Etiquetas: