Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Politécnico de Lugo

Asinado en Santiago de Compostela, o dez de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Lugo.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Construcciones Mourelle
Entidade colaboradora: 
Construcciones Tellao, S.L.
Entidade colaboradora: 
Construmen, S.L.
Entidade colaboradora: 
Garvi Lugo construcciones y reformas, S.L.
Entidade colaboradora: 
Manuel Santos Gómez
Entidade colaboradora: 
Oribio construcciones y contratas, S.A.
Entidade colaboradora: 
Obras y Reformas Lugo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Odegal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Óscar Piñeiro López (Pedregal)
Entidade colaboradora: 
Pelé desingn and retail, S.L.
Entidade colaboradora: 
Reformas y Sistemas de Galicia, S.L. (RESGA)
Entidade colaboradora: 
Rubén López Barreiro
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Ciclo formativo: 
Construción
Etiquetas: