Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. Comercialización de produtos alimentarios

Asinado en Santiago de Compostela, o cinco de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas nos centros educativos CIFP Portovello, CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, IES A Guía, IES A Pontepedriña, IES Luís Seoane e IES Ramón Menéndez Pidal.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Atlantica Saga Ourense S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Auchan Retail España S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Centros Comerciales Carrefour, S.A.
Entidade colaboradora: 
El Corte Inglés, S.A.
Entidade colaboradora: 
Ignacio de las Cuevas S.A
Entidade colaboradora: 
Mercartabria, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Pontevicus, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Supermercados Champion S.A.
Entidade colaboradora: 
Vego Supermercados S.A.
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Centro educativo: 
IES Luís Seoane
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Etiquetas: