Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP A Xunqueira

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de agosto de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP A Xunqueira.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Automoción Salcedo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Comercial Custodio, S.L.
Entidade colaboradora: 
Comercial Vehículos y Repuestos, S.A.
Entidade colaboradora: 
Integral Motor Sport
Entidade colaboradora: 
Talleres Evapa
Entidade colaboradora: 
Talleres Hemicar, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres La Campiña, S.L
Centro educativo: 
CIFP A Xunqueira
Etiquetas: