Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP As Mercedes

Asinado en Santiago de Compostela, o catro de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP As Mercedes.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Explotaciones Forestales Souto Carrillo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Centro Técnico de Maquinaria Forestal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Hitraf, S.A.
Entidade colaboradora: 
Guifor Noroeste, S.L.
Entidade colaboradora: 
Hermanos Toimil García, S.L.
Entidade colaboradora: 
José Aníbal Paz Uz
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Electromecánica de maquinaria
Etiquetas: