Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Ferrolterra

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Intaf Promecan S.L.
Entidade colaboradora: 
Demaq Galicia S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Metálicos Acebrón, S.L.
Entidade colaboradora: 
Soluciones Metalúrgicas Integrales 1980, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Etiquetas: