Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Coroso

Asinado en Santiago de Compostela, o doce de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Coroso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Aluminios Cortizo, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Amegrove S. COOP. Galega
Entidade colaboradora: 
Ángel Lòpez Soto S.L.
Entidade colaboradora: 
Conservas Ria de Arosa S.L.
Entidade colaboradora: 
Ignacio González Montes S.A.
Entidade colaboradora: 
Rotogal S.L.
Entidade colaboradora: 
Santiago Manuel Radío García
Entidade colaboradora: 
Tecfrisa Instalaciones e Ingenieria S.L.
Centro educativo: 
CIFP Coroso
Etiquetas: