Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Ánxel Casal - Monte Alto, CIFP Politécnico de Lugo e IES Leixa

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ánxel Casal - Monte Alto, no CIFP Politécnico de Lugo e no IES Leixa.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Geriatros, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Quavitae servicios asistenciales, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
SAR residencial y asistencial, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Asistencia integral personalizada, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Geriátricos del principado, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Centro educativo: 
IES Leixa
Etiquetas: