Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP dual. CIFP As Mercedes

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP As Mercedes.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Durán Maquinaria Agrícola, S.L.
Entidade colaboradora: 
Fliegl Ibérica, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maquinaria Agrícola del Noroeste, S.L.
Entidade colaboradora: 
Maxideza, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Churrillo, S.L.
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: