Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. IES Manuel Chamoso Lamas

Asinado en Santiago de Compostela, o dez de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES Manuel Chamoso Lamas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Aceites Abril, S.L.
Entidade colaboradora: 
Cie Galfor, S.A
Entidade colaboradora: 
Gorgoso - electricidad, S.L.
Entidade colaboradora: 
Gri Towers Galicia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Robotización industrial de Galicia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Implasor Galicia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Robimat sistemas, S.L.
Centro educativo: 
IES Manuel Chamoso Lamas
Etiquetas: