Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Politécnico de Lugo

Asinado en Santiago de Compostela, o seis de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Lugo.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Celulosas Asturias S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Financiera Maderera S.A.
Entidade colaboradora: 
Hornos Sanfiz S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Ingapan S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Técnicas de Soft, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Etiquetas: