Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e tres de maio de dous mil dezasete, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES de Valga.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Aluminios Padrón, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Gama e Hijos, S.L.
Entidade colaboradora: 
Sistemas Técnicos de Accesorio y Componentes, S.L
Entidade colaboradora: 
Talleres ODL de Carpintería Metálica, S.L.,
Entidade colaboradora: 
MAIMBAR XXI, S.L.
Entidade colaboradora: 
FUNDIVISA, S.A.
Entidade colaboradora: 
Barton Maquinaria, S.L.
Entidade colaboradora: 
TUNE EUREKA, S.A.
Entidade colaboradora: 
Curvados ANROS, S.L.
Entidade colaboradora: 
ALFOGAR, S.L
Centro educativo: 
IES de Valga
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: