Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o quince de maio de dous mil dezasete, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Porta da Auga.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Cooperativas Lácteas Unidas CLUN, S.C.G.
Entidade colaboradora: 
Centro Técnico de Maquinaria Forestal, S.L.
Entidade colaboradora: 
Logmax Iberia, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres El Fondrigo, S.A.
Entidade colaboradora: 
Agro Forestal Rouco, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Talleres Ramón Castro, S.L.
Entidade colaboradora: 
Dingoma, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Porta da Auga
Ciclo formativo: 
Electromecánica de maquinaria
Etiquetas: