Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o 26 de xullo de dous mil dezaseis o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Construcciones Tellao, SL
Entidade colaboradora: 
José Antonio Rodríguez Cabanas
Entidade colaboradora: 
Manuel Santos Gómez
Entidade colaboradora: 
Obras y reformas Construmen, SL
Entidade colaboradora: 
Obras y reformas Lugo, SL
Entidade colaboradora: 
Odegal, SL
Entidade colaboradora: 
Oltaya Lugo, SL
Entidade colaboradora: 
Óscar Piñeiro López
Entidade colaboradora: 
Reforma Noroeste CB
Entidade colaboradora: 
Reformas y Sistemas de Galicia, SL
Entidade colaboradora: 
Rubén López Barreiro
Entidade colaboradora: 
Unkia, SL
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Ciclo formativo: 
Construción
Etiquetas: