Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de FP dual na FP básica

Asinado en Santiago de Compostela, o 19 de setembro de dous mil dezaseis o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual na FP básica.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
FERROATLANTICA, SAU
Entidade colaboradora: 
ALCELEC, SC
Entidade colaboradora: 
Alejandro Novo González “Electricidad ALEMI"
Entidade colaboradora: 
Juan Francisco Muñiz Arijón “REEL”
Entidade colaboradora: 
ELECTRICIDAD INSCABE, SL
Entidade colaboradora: 
M. CASAL GONZÁLEZ ELECTRICIDAD, SL
Entidade colaboradora: 
RINSTELEC INSTALACIONES ELECTRICAS, SL
Entidade colaboradora: 
Alba Paz Rodríguez, “ELINTELUZ”
Entidade colaboradora: 
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA
Entidade colaboradora: 
MOBAL ATLANTIC, SLU
Entidade colaboradora: 
Anabel Torres Salgado, “MODA INFANTIL REBULIR”
Entidade colaboradora: 
MERCARTABRIA SL
Entidade colaboradora: 
SISTEMAS ELECTROACÚSTICOS ARTEIXO, SL
Entidade colaboradora: 
COMERCIAL BALBOA ÁLVAREZ, SL
Entidade colaboradora: 
PROGANDO, SL
Entidade colaboradora: 
ESPIÑEIRA MENAXE, SL
Centro educativo: 
IES de Sabón
Ciclo formativo: 
Electricidade e electrónica
Ciclo formativo: 
Servizos comerciais
Etiquetas: