Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual

Asinado en Santiago de Compostela, o 20 de xullo de dous mil quince o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Varias empresas
Centro educativo: 
CIFP A Xunqueira
Etiquetas: