Convenio de colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo para o recoñecemento da correspondencia entre ciclos formativos de grao superior da formación profesional inicial e materias de estudos universitarios.

Temática: 
Outros
Etiquetas: