Convenio coa Universidade da Coruña. Concurso de proxectos para o impulso do emprendemento

Asinado, en Santiago de Compostela, a nove de marzo de dous mil quince o Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade da Coruña para a convocatoria dun concurso de proxectos para o impulso do emprendemento.

Temática: 
Emprendemento
Etiquetas: