Convenio coa empresa UNVI, S.A. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e catro de maio de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Unidad de Vehículos Industriales, S.A, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Unidad de Vehículos Industriales, S.A.
Centro educativo: 
IES Universidade Laboral
Ciclo formativo: 
Carrozaría
Etiquetas: