Convenio coa empresa UNVI S.A. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o quince de maio de dous mil dezasete o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa UNVI, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
UNVI S.A.
Centro educativo: 
IES Universidade Laboral
Ciclo formativo: 
Carrozaría
Etiquetas: