Convenio coa empresa Televés, S.A. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o seis de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Televés, S.A. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Televés, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Mantemento electrónico
Etiquetas: