Convenio coa empresa Técnicas en Instalaciones Renovables S.L., para implantar un sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e un de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Técnicas en Instalaciones Renovables S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Técnicas en Instalaciones Renovables S.L.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Ciclo formativo: 
Enerxías renovables
Etiquetas: