Convenio coa empresa Talleres López y Vázquez, S.L., en materia de FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e sete de setembro de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Talleres López y Vázquez, S.L. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Talleres La Campiña, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP As Mercedes, asinado o vinte e catro de maio de dous mil dezanove.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Talleres López y Vázquez, S.L.
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: