Convenio coa empresa Talleres La Campiña, S.L., para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e catro de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Talleres La Campiña, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP As Mercedes.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Talleres La Campiña, S.L.
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: