Convenio coa empresa Tahona Coruña S.L. en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte de xuño de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Tahona Coruña S.L. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Pan de Coruña e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Paseo das Pontes, asinado o sete de xuño de dous mil dezanove.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Tahona Coruña S.L.
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Etiquetas: