Convenio coa empresa Salica, Alimentos Congelados, S.A., para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o dous de maio de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Salica, Alimentos Congelados, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, no CIFP Coroso.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Salica, Alimentos Congelados S.A.
Centro educativo: 
CIFP Coroso
Etiquetas: