Convenio coa empresa Salica, Alimentos Congelados, S.A. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Ribeira, o 20 de maio de dos mil dezaseis o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Salica, Alimentos Congelados, S.A. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Salica, Alimentos Congelados, S.A
Centro educativo: 
CIFP Coroso
Etiquetas: