Convenio coas empresas Roomleader S.L. e IGM WEB S.L. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte de febreiro de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as empresas Roomleader, S.L. e IGM WEB, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Roomleader S.L.
Entidade colaboradora: 
IGM WEB S.L.
Centro educativo: 
IES Val do Asma
Etiquetas: