Convenio coa empresa Repsol S.A., para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o cinco de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Repsol S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Sardiñeira.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Repsol S.A.
Centro educativo: 
IES A Sardiñeira
Ciclo formativo: 
Química industrial
Etiquetas: