Convenio coa empresa Repsol Petróleo S.A para a implantación dun sistema de FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o 26 de maio de dous mil quince o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Repsol Petróleo S.A. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Repsol Petróleo S.A.
Centro educativo: 
IES A Sardiñeira
Ciclo formativo: 
Química industrial
Etiquetas: