Convenio con RECLIMA

Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Asociación de Empresarios de Refrigeración, Climatización y Maquinaria de Hostelería de Ourense (RECLIMA) sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Temática: 
Outros
Etiquetas: