Convenio coa empresa Queserías Entrepinares S.A.U., en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o doce de xullo de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Queserías Entrepinares S.A.U. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Lugo, asinado o seis de xuño de dous mil dezanove.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Queserías Entrepinares S.A.U.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Etiquetas: