Convenio con Pipeworks, S.L., Nodosa, S.L. e Urkira OX, S.L. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, a sete de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as empresas Pipeworks, S.L., Nodosa, S.L. e Urkira OX, S.L. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Pipeworks, S.L.
Entidade colaboradora: 
Nodosa, S.L.
Entidade colaboradora: 
Urkira OX, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: