Convenio con varias empresas do grupo Perez Rumbao S.A.U. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o sete de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Automóviles y Recambios de la Grela, S.A. (A Coruña)
Entidade colaboradora: 
Báltico Automoción Pérez Rumbao, S.A. (Lugo)
Entidade colaboradora: 
Bétula Cars, S.L. (Santiago de Compostela e Ourense)
Entidade colaboradora: 
Finisterre Motor, S.L. (A Coruña)
Entidade colaboradora: 
Inturasa - Pérez Rumbao, S.A. (A Coruña, Lugo, Santiago de Compostela, Ourense, Pontevedra e Porriño)
Entidade colaboradora: 
Algupibe, S.L. (Vigo)
Entidade colaboradora: 
Zina Móvil, S.L. (Vigo)
Entidade colaboradora: 
Coper, S.A. (Ourense)
Entidade colaboradora: 
Hyupersa Vigo, S.L.U. (Vigo)
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: